21 juni, 2024
Onze vakbondRecht op Flexwerk

Recht op Flexwerk
R

Een lid van de ODB kwam in de problemen omdat Operationeel Commando’s (OPCO) geen vaste werkplek om wilde zetten naar een Flexwerk plek. Natuurlijk nam het lid direct contact op met de juridische dienstverlening (JDV) van de ODB.

De raadsman dook in de problematiek. Het bleek dat er sprake was van tegenstrijdige belangen tussen personen en slechte communicatie tussen Operationeel Commando’s (OPCO’s). Als eerste bleek dat ons lid bij een verkeerd OPCO aanklopte deze organisatie wilde geen flexwerk inrichten. Doordat P&O van CZSK aangaf direct in bezwaar te gaan tegen het Rekest van betrokkene waarvan P&O er van uitging dat de uitkomst altijd in het voordeel van de werkgever zou zijn.

Het conflict wat daardoor ontstond was gebaseerd op drijfzand want men hield zich weer eens niet aan de vigerende voorschriften en vooral arbeidswetgeving. Nadat onze JDV contact had opgenomen met het eigenlijke (juiste) OPCO werden de regels, zij het met moeite en tegenzin, gehanteerd.

Pas nadat Juridische Zaken (JuZa) namens de werkgever dwingend de richtlijn Flexwerken had opgelegd was het spreekwoordelijke leed voor het ODB lid geleden. Ondertussen werkt de militair naar volle tevredenheid van de werkgever en OPCO nog steeds op een (flex) werkplek.

Bron: redactie
Foto: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: