24 juli, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningEindafrekening Voortijdig Dienstverlaten Fors Omlaag!

Eindafrekening Voortijdig Dienstverlaten Fors Omlaag!
E

Een militair wendde zich tot de juridische dienstverlening van de ODB met een hulpvraag. Hij wilde koste wat kost eerder de dienst uit. De raadsman in kwestie waarschuwde hem dat de werkgever bij contractbreuk kosten in rekening zou gaan brengen.

Aan de loopbaanopleiding  kan bij aanwijzing daarvoor een terugbetalingsregeling gelden cf. het AMAR artikel 16e. Onder verwijzing naar artikel 3:6 van de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR (URAMAR, opgenomen in MP 31-101a) is de duur van de terugbetalingsverplichting gesteld tussen de 2 en 6 jaar na volgen opleiding, afhankelijk van het soort opleiding. Deze periode vangt aan op de eerste dag na het beëindigen van de opleiding.

Dit houdt in dat, wanneer u voor einde van bovengenoemde termijn in verband met aan u te wijten omstandigheden wordt ontheven uit de opleiding, wordt ontheven van de functie waarvoor u wordt/bent opgeleid of wordt ontslagen, u wordt verplicht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de opleiding.

Het gebeurt steeds vaker dat defensiepersoneel door het (burger) bedrijfsleven wordt gevraagd om het contract bij Defensie te beëindigen en een nieuw arbeidscontract af te sluiten bij een bedrijf. Niet alleen Defensie maar ook de burgersector wordt geplaagd door tekorten op de arbeidsmarkt.

Ook ons ODB lid kreeg daarmee te maken en het aanbod was te verleidelijk om te weigeren of om uit te stellen. Wie kan dat kwalijk nemen: de arbeidsvoorwaarden in de burgermaatschappij zijn immers meer aantrekkelijk dan bij Defensie.

Dus het verzoek tot ontslag werd ingediend en toen wilde de werkgever uiteraard geld zien: het bedrag was fors. De raadsman van de ODB bemiddelde echter succesvol tussen de twee partijen. Zo kon het gebeuren dat het initiële bedrag met maar liefst 6000 euro omlaag ging. Het resterende bedrag gaat Defensie terugvragen aan ons lid.

Ons advies is dan ook om in geval van een terugbetalingsverplichting:

  • het loont om een herberekening te laten maken;
  • met de uitkomst hiervan vervolgens te overwegen om, zeker als het kan, de contractduur bij Defensie uit te zitten;
  • te zorgen dat je 1 jaar voor uitdiensttreding gebruik maakt van externe bemiddeling:
    • de aanmelding bij Employability en Reservisten kan alleen worden gedaan door de P&O-adviseur of loopbaanbegeleider;
    •  arbeidsvoorwaardelijk gerelateerde zaken kunnen tijdens het uitstroomtraject worden gericht aan de P&O-adviseur;
    • om eventuele opleidingen te volgen gericht op een loopbaan buiten Defensie (ook hier is voor iedere fase een budget beschikbaar).

U bent geïnformeerd én gewaarschuwd!

Bron: Juridische dienstverlening
Foto: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: