23 juli, 2024
Onze vakbondEchtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling
E

De ODB verleent al drie jaar echtscheidingbemiddeling aan leden. Het ontstaan van deze service was stormachtig. Vele leden spraken over de torenhoge bedragen die juristen in rekening brachten. Het hoofdbestuur nam in 2012 het besluit om echtscheidingsbemiddeling in het ledenservicepakket op te nemen. En zoals wij nu kunnen constateren met opvallend succes. Onze service is onlangs uitgebreid met een makelaardij en verzekeringsservice.

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Je zult dan naar de rechter moeten, die gaat bepalen wat afgesproken wordt.

De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen.

Uit onderzoek is gebleken dat beide partners denken dat ze 80 procent kans hebben om te winnen als ze naar de rechter gaan. Beide partners denken het gelijk aan hun kant te hebben. De confrontatie wordt hard en het verlies (zeker financieel) groot. Probeer deze loopgravenstrijd bij de rechter te voorkomen, door gebruik te maken van echtscheidingsbemiddeling van de ODB. Jullie kunnen dan in goed overleg uit elkaar.

Wat is echtscheidingsbemiddeling?
Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict, maar naar de beste oplossing voor alle partijen. De mediator, bij de ODB gewoon raadsman genoemd, begeleidt jullie in dit proces. Uit de praktijk blijkt dat jullie zijn allebei meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een drempel heen en daar helpt onze raadsman je bij.

De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt veel soepeler dan een proces bij de rechter. Daarnaast hebben jullie de afspraken samen gemaakt, waardoor meer draagkracht ontstaat om de afspraken in de toekomst ook na te komen.

Hoe werkt echtscheidingsbemiddeling?
Een echtscheidingsbemiddelaar van de ODB is geen therapeut, maar een raadsman/belastingspecialist die verstand heeft van echtscheidingen. Iedere bemiddelaar is onafhankelijk, kiest geen partij, zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens de gesprekken met de ODB bemiddelaar zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Alle emoties moeten besproken worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden, ook die van de familie. Daarnaast zorgt een bemiddelaar ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch juist zijn.

Lees verder

bron: juridische dienstverlening

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: