17 juli, 2024
Onze vakbondDienstverlening ODB: €1000 Bespaard - Militair Blij

Dienstverlening ODB: €1000 Bespaard – Militair Blij
D

Een militair had een probleem met zijn aannemer en tegelzetter bij de oplevering van zijn huis. De tegels van de tegelzetter waren 1500 euro duurder uitgevallen dan eerder was overeengekomen.

Het ODB-lid nam contact op met onze juridische dienstverlening. We zijn met hem meegegaan naar het tegelbedrijf en daar was ook een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf aanwezig. Het bleek dat men niet op de aanwezigheid van de ODB had gerekend.

Rond de tafel kwam de discussie goed op gang en elke partij probeerde zijn gelijk aan te tonen, al of niet ondersteund met verschillende formulieren. Op een geschikt moment gaf de vertegenwoordiger van de ODB aan dat zowel bouwer als tegelzetter geen enkele grond tot klagen hadden. Uiteindelijk gaven zij toe verkeerd te zitten omdat een rekenfout was gemaakt. Maar ons lid wist ook dat meer dan één vierkante meter tegels geplaatst zouden worden. Feit bleek wel dat er dan extra op de rekening zou komen.

Omdat ook nog enkele andere restwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden, stelde de ODB voor een regeling te treffen waar alle partijen zich in zouden kunnen vinden. Na een stilte gaf het tegelbedrijf de aanzet door voor te stellen het bedrag van de rekening over  de drie partijen te verdelen. Op ons advies ging het ODB-lid hiermee akkoord zodat ook de andere klussen afgemaakt konden worden.

Alle partijen zijn hiermee akkoord gegaan en de overige werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bron: Redactie
Foto: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: