16 juli, 2024
Onze vakbondDienstverlening: Een Andere Zienswijze

Dienstverlening: Een Andere Zienswijze
D

Juridische dienstverlening van de ODB stond afgelopen week een lid bij voor een Hoor en Advies Commissie (HAC). Dit was naar aanleiding van een aantal rapporten (bakkies) van dit lid. Onze raadsman bracht de uiterst vervelende verhouding, die was ontstaan met zijn chef, volledig in kaart. De chef legde de gedragingen van ons lid onder een vergrootglas. Deze chef gaf niet de nodige aandacht aan de onderliggende (privé) problemen van hem.

Nadat ons lid regulier was overgeplaatst bleek dat zijn vorige commandant (CDT) een brief over betrokkene aan P&O had gestuurd; hoezo natrappen. Gelukkig is zijn nieuwe chef, hoofd van dienst en CDT wel tevreden over zijn functioneren en hebben dat ook geuit naar de HAC. De commissie zal deze positieve signalen wel meenemen.

Het is nu aan de voorzitter en leden van de HAC om een advies te formuleren aan HP&O over eventueel te nemen rechtspositionele maatregelen. Doordat de betrokkene een stijgende lijn laat zien en zijn huidige meerderen tevreden zijn over zijn functioneren heeft onze raadspersoon er een goed gevoel bij dat over enkele weken de juiste beslissing zal worden genomen.

Juridische dienstverlening ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: