21 juli, 2024
Onze vakbondDentally (niet zo) fit!

Dentally (niet zo) fit!
D

De ODB ontving een noodsignaal van een militair dat bij een medische ingreep veel was misgegaan. Bij een dergelijke vraag om hulp controleren wij standaard onze ledenadministratie en het bleek dat de militair geen lid was van de ODB. Zij was lid van een andere vereniging en dus adviseerde de bond eerst contact op te nemen met de eigen vakbond.

Drie dagen later op een opendag van Defensie stond dezelfde militair bij de voorzitter voor zijn neus. Nogmaals werd zeer dringend om assistentie verzocht van de ODB want de vakbond waar de militair lid van was kon geen hulp aanbieden(BBTV). De ODB nam na intern beraad de zaak aan, maar de militair moest natuurlijk wel lid worden.

Er waren twee uitdagingen waarmee de ODB raadslieden moesten dealen. Naast een medisch probleem, waar voor al een paar maanden naar een definitieve oplossing werd gezocht, was de militair op dat moment nog slechts voor vier dagen in dienst.

Het tweede probleem was in feite geen obstakel omdat de ODB immers ook zaken buiten defensie doet. Het medisch probleem was een stuk lastiger omdat bleek dat een behandeling bij de tandarts faliekant was misgegaan. Daardoor was een gedeelte van de kaak compleet verdwenen en lagen een aantal wortels volledig bloot.

De ODB ging zoals gebruikelijk te werk via haar eigen netwerk en werd met alle betrokken partijen contact opgenomen . De militair was ondertussen weer burger en had contact gezocht met de eigen tandarts die direct een plan van aanpak maakte. Na drie maanden van bellen en onderhandelen kwam defensie financieel over de brug en konden de (civiele) tandarts en kaakchirurg aan het werk.

bron: juridische dienstverlening
foto: defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: