Soms gebeuren incidenten onverwacht, en meestal uit onverwachte hoek. Het gebeurde een viertal militairen die op uitzending waren, aan boord van Zr.Ms. Evertsen. Als bij donderslag werd het viertal voor het geplande havenbezoek aan de Seychellen een groot aantal beschuldigingen voorgelegd. Zo zouden zij zich onder andere te buiten zijn gegaan aan sex en drank.

Een landelijk dagblad “De Telegraaf” kreeg lucht van deze zaak nadat vanuit de marine contact met de journalist was opgenomen. Het stond dan ook in geuren en kleuren breed uitgemeten in genoemde krant dat vier militairen waren gerepatrieerd in verband met bovengenoemde beschuldigingen. Op zich niets mis mee als het op waarheid zou berusten. Twee van de vier namen direct contact op met de ODB met de vraag “wat kan de vakbond ODB voor ons doen”.

En zoals onze leden direct merkten heel veel en heel snel. Na de verplichte intake gesprekken met onze raadslieden (vier) werd een plan van aanpak gemaakt om de verdediging op te zetten. Daar kwam gelijk aan het licht dat de militairen al meerdere malen gestraft waren terwijl van bewijslast geen sprake was.

Omdat de ODB ook strafzaken behartigt kwam al gauw een telefoontje van een derde bemanningslid. Deze persoon was lid van een andere vakbond en vroeg of de ODB zijn zaak ook wilde overnemen. Deze militair werd namelijk niet geholpen door zijn vakbond. De ODB antwoordde positief mits hij lid werd van onze vakbond.

Ondertussen werden zelfs kamervragen over deze zaak gesteld. De minister kon alleen antwoorden dat procedureel goed was gehandeld, maar ging niet inhoudelijk in discussie zoals zoveel kamervragen tegenwoordig elegant uit de weg worden gegaan.

Zoals gezegd, de ODB doet wel zaken die anderen uit de weg gaan, te duur of ingewikkeld vinden. De zaak kwam uiteindelijk voor bij de militaire rechtbank in Arnhem. Ook de rechter kon geen chocolade maken van de beschuldigingen en de vele getuigenverklaringen die uiteindelijk geen van allen waar bleken te zijn. Door een uitstekend pleidooi werden de militairen in hun gelijk gesteld. En werd hun straf vernietigd.

Op dit moment wachten de militairen op teruggave van de ten onrechte ingehouden wedde die schijnbaar bij de straf hoorde (wat hopelijk net zo snel gaat als de inhouding). Alle militairen zijn weer aan het werk.

ODB

KlussenKlussen
Vorig artikelArbeidsvoorwaardenoverleg (ver)traag(d) van start
Volgend artikelNieuwe bestuurder MOOC gezocht!

46 REACTIES

 1. Beste Dirk

  De straf van deze militair is niet door een rechtbank vernietigd en wordt opgenomen in zijn personeelsdossier. Daarnaast komt de militair daarna voor een Hoor en Advies Commissie (HAC) voor eventueel administratieve maatregelen met als uiterste ontslag bij Defensie.

 2. Als een rechter iemand vrijspreekt en de onderliggende uitspraak van de beklagmeerdere vernietigd en het bewijs van de commandant van de Evertsen te mager vind. Het ging om indirect bewijs. M.a.w. er is geen grond voor een HAC. Op 8 juli was de uitspraak van de rechter en in dezelfde week had de juridische vertegenwoordiger van CZSK hierover ook ingelicht. Als je een geldboete krijgt dan, wordt deze gelijk ingehouden en terugbetalen schijnt zeer moeilijk te zijn. Ik vermoed dat de administratieve processen inzake terugbetalen van geldboetes niet op orde zijn bij de CZSK. Misschien is er sprake van bewust menselijk falen.

  Maar is wel grond voor een HAC, m.b.t. Neptunus ritueel welke plaatsvond a/b van de Evertsen.

  Dit ritueel a/b van de Evertsen, past in de manier waarop je met personeel behoort om te gaan, (Is men commissie Staal al vergeten) waarbij personeel uren lang in de zon moest staan, zonder dat daar adequate bescherming voor was, zoals voldoende drinkwater e.d. Ook kregen deze militaire bedorven voedselresten over zich heen (Was al weken opgespaard, bron van ziekten) en in strijd met de HACCP regels.

  De commandant als hoofdverantwoordelijk is hierin sterk in gebreken gebleven. Ik vind het ook niet normaal dat personeel om 0400 werden gewekt voor een ritueel dat zo’n 12 uur ging duren. Heeft de commandant het programma niet gezien of hebben andere leidinggevende niet hierop ingegrepen. Ik ben van mening dat er een onderzoek moet komen naar het handelen van de commandant en zijn staf.

  Als ik het bewijsmateriaal bekijk, kom ik tot de conclusie dat de (uitvoering) ritueel niet past bij defensie en dat de scheidslijn tussen strafbaar en niet strafbaar gemakkelijk hierdoor, kan worden overschreden. Het spreekt voor zich dat je in een tropisch gebied, voldoende water moet kunnen drinken. Voedsel(afval) bederft in een warm klimaat sneller, zeker als het een aantal weken heeft staan te bederven in de hangaar. Dit alles heet zorg voor personeel en een veilige werk en leefklimaat.

  Aan een commissie om te oordelen of dit echt wel of niet kan.

  • Via deze weg wil ik even mijn ongenoegen uiten over de manier waarmee de ODB met deze zaak omgaat. Ik vind het zeer kwalijk dat jullie alle getuigen verslagen zo van tafel af vegen en durven te beweren dat alle getuigen gelogen hebben.
   Het hele Neptunus verhaal is door de 4 betrokken gelogen en verzonnen. Ik was die dag zelf uilskuiken en ben van alle bemanningsleden die op die dag gedoopt werden, het meest besmeurd met smots. Ik heb nergens last van gehad. Die dag waren er ruim voldoende flessen water beschikbaar en de mensen werden regelmatig afgespoeld met schoon water.
   Wij werden niet om 04.00 wakker gemaakt maar om 05.30. Om 06.00 hebben we allemaal goed ontbeten in het Caf. Om 07.00 werden wij allemaal naar de bak geleid en rond 12.00 was de hele ceremonie afgelopen. Dit was een prima plan en goed overdacht door alle betrokkenen. Ik snap dus echt niet waarom de 4 betrokken alles bij elkaar liegen om hun gelijk te krijgen. Ik neem het jullie als vakbond ook heel erg kwalijk dat jullie geen onderzoek in hebben gesteld om met bemanningsleden van de Evertsen te praten om het verhaal van de betrokkenen te verifiëren. Ik heb altijd geleerd om integer op te treden en als er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen dit gemeld moet worden. Wat jullie nu hebben bereikt is dat zaken nu niet meer gemeld gaan worden omdat iedereen nu denkt dat de getuigen verklaringen zo van tafel worden geveegd.
   Het hele verhaal wat de betrokken hebben opgehangen rammelt aan alle kanten en wie zijn vingers brand moet op de blaren zitten.

   • Dag Bootsman. Ik ben cht blij om te horen dat er uiteindelijk toch geen wantoestanden zijn geweest. Ik vond het ook meilijk om te geloven. Dank voor deze rectificatie.

   • Een onderzoek naar de gang van zaken door een onafhankelijk instantie zou idd hier op zijn plaats zijn.

    SMOD is voedselafval van een aantal dagen + koffieprut. In een warm klimaat, zeer schadelijk voor de gezondheid.

    Daarnaast het maakt niet uit of het 0400 of 0530, de vraag hoort te zijn, was het wakker maken op deze tijd gewenst of ongewenst. Andere vraag is het deelnemen aan dit ritueel gewenst of ongewenst. Heeft personeel een keuze om hier niet aan deel te nemen? Volgens mij hebben ze maar één keus en dat is deelnemen.

    Met alle respect, dit is een ontgroeningsritueel, wat niet meer past in deze tijd. Het is wachten op het moment dat het fout gaat, met alle gevolgen van dien. Stel er doet iemand aangifte, iemand die al lange tijd wordt gepest. Dan hebben jullie allemaal een uitdaging.

    Krijgstucht moet worden gehandhaafd, maar deze mag nooit, zijn gebaseerd op een mening. Dit moet zijn gebaseerd op feiten. De verklaringen van personeel m.b.t. de krijgstucht, moeten zijn gebaseerd op feiten, niet op een mening of gevoel.

    Een raadsman treedt op namens de verdachten en niet namens de Commandant of sommige personeelsleden van een eenheid. Een goede raadsman gaat uit de verklaringen van zijn cliënten.

    Waarom heeft de CZSK, meer krijgstucht zaken dan de rest van defensie? Hieruit zou je kunnen afleiden dat het slecht is gesteld met de discipline en gedrag van de CZSK.

   • Beste Opper.
    Hetgeen nu allemaal gebeurd schiet zijn doel voorbij naar mijn mening. Dit zgn “ontgroeningsritueel” vindt al vele tientalle jaren plaats. Er is bij mijn weten nog NOOIT ook maar iemand ziek geworden naar aanleiding van zijn / haar behandeling. En over het wek tijdstip. Ik ben ontelbare malen gewekt op een voor mij ongewenst tjdstip. Zowel voor de “fun” als voor mijn werk. Er wordt nu te veel tegen het (kwade) licht gehouden en schiet door in een ongewenst richting. Praat u eens met de ontelbare Neptunus medewerkers en probeer een mening te vormen door de loop der jaren te beschouwen. Echt ontzettend jammer wat nu gebeurd.

   • En voor ik het vergeet te zeggen. Wat denkt men dat er gebeurd als je gezonde jongens en meisjes voor een aantal maanden van huis stuurt in een huisje van 140 x 17 meter. Niet naar huis toe, geen ontspanning vanwege de vele opgelegde regels, als het tegenzit geen contact met de buitenwereld vanwege een radiostilte. Te weinig ontspanningsmogelijkheden na afmeren. Ik denk dat CZSK er op zo’n moment best wel zal uitspringen, ongetwijfeld. Ik denk dat u ook dient mee te nemen dat de krijgsmacht nu eenmaal onderhevig is en zal blijven aan een veranderende maatschappij. Dat brengt excessen mee in de militaire dienst. Of ‘we’ het nu leuk vinden of niet. Het is de wens van de politiek geweest die een veranderende krijgsmacht tot gevolg had. Als oudere ex-militair kunt u rustig van mij aannemen dat het vele ouderen zijn die deze teloorgang betreuren. Echter …. het zij zo!!

   • Ik ben van mening dat een Neptunus viering, op een veilige manier moet worden gevierd. Op jullie manier is het niet veilig voor de Marine man of vrouw. Dit zijn ook arbeidsomstandigheden, waar is de vrijwilligheid. Of is het verplicht, om hieraan deel te nemen?

   • Deelname is vrijwillig. Indien iemand gedwongen wordt schiet de hele groep van organisatoren tekort !! Echter indien het aanloop traject juist wordt uitgevoerd zal iedereen, maar dan ook iedereen tussen Commandant en 3 ZM, uitzien naar deze plechtigheid. Na afloop is er ook vaak een grotere saamhorigheid onderling. Ik ben het volledig met u eens dat zij die zich (bewezen) buitensporig gedragen daarvoor ter verantwoording geroepen dienen te worden. Middels welk onderzoek dan ook.
    Ik heb 5 doopplechtigheden meegemaakt en ben geen uitzonderingen tegengekomen. Maar zoals gezegd, ook Defensie is aan veranderingen onderhevig.

   • Als deelname vrijwillig is, waarom de “ontgroenelingen” om 05.30 wakker gemaakt? Waaruit blijkt dat dit vrijwillig is. De commandant is in deze verplicht om aan te geven dat deelname vrijwillig is en dat een niet deelname geen consequenties heeft. Ik vind dan ook dat het commando hiermee een aantal stekken heeft laten vallen. Ik verwijs dan ook naar de uitlatingen van jullie AOO (CSM) op twitter. Hieruit blijkt dat het e.a. min of meer verplicht is gesteld.

    Ik vind het jammer dat het e.a. niet wordt onderzocht. Ik ben van mening dat men deze Neptunus doop moet gaan verbieden. De kans op misstanden is m.i. te groot.

   • Deze discussie heeft geen toegevoegde waarde meer. De essentie van het feest komt hier niet tot zijn recht. Voor iemand die het nog nooit heeft meegemaakt is het moeilijk om een voorstelling te krijgen hoe het is en verloopt. Ik heb geen reacties gelezen, ook niet van een Adje ! Leuk dat u refereert aan de commissie “Staal”.
    Ik kan u een verhaal schrijven welke gebaseerd is op de gebeurtenissen in de loop der jaren. Van de NOWAKM via diverse “richtlijnen” naar de commissie “Staal”. Helaas blijkt telkenmale dat op bepaalde niveau’s men toch weer anders denkt over deze door onszelf opgestelde regels en Defensie (met name de KM) negatief in het nieuws brengt. Regels welke het lagere personeel dwingend wordt opgelegd op straffe van parade Commandant en in het ergste geval de HAC worden niet door iedere leidinggevende serieus genomen. Indien u “off the record” met de oudere militaire (KM) generatie Onder-officieren zou praten denk ik dat er een hele wereld voor u zal opengaan. Ik denk dat uw ideaalbeeld enigzins bijgesteld zal moeten worden na de gesprekken. De uitvoering van het rapport “Staal” is ook niet alles. Ik wens u al het goede. Mvg, dirk

   • Dirk, alle respect voor je mening, die overigens niet deel. Het neptunus feest is blijkbaar een vrijbrief om iemand op een gepaste manier te vernederen. Het e.a. wordt versluierd, door het een traditie te noemen. Er zijn meer tradities misgegaan bij de CLSK, mag jou verwijzen naar het bezemsteel incident op de HRMS v Spijk? 1984 (Zoek maar in een militair rechtelijke database)

    Hoe meer ik zoek, des te meer argumenten ik tegenkom, voor een gedegen onderzoek. De CZSK is erg gesloten. Maar als een misstand uitkomt, dan is er een enorm probleem.

   • Met een uilskuiken een dom persoon aangeduid. (bron Wiki) Is dit niet ook een vorm van vernedering, zat hier een bedoeling achter?

 3. Laten we duidelijk zijn, bull shit dat je verdorven eten moet eten en dat je geen drinken krijgt. De mensen die hier over klagen proberen zich zelf in te dekken.
  Zelf ook mee gemaakt op de Eversen : Gewoon eten en drinken gehad,

  • Beste Stevens, het behoort niet de bedoeling te zijn dat je wordt gedoopt met een drek van bedorven voedsel. De foto’s hiervan zijn publiekelijk beschikbaar op het internet. In tropische omstandigheden, geldt dat er richtlijnen zijn m.b.t. het drinken. Een flesje water van 0,5 liter is onvoldoende voor deze omstandigheden.

   En daarnaast het deelnemen aan een neptunis vierring behoort geen verplichting te zijn. En als je niet wilt deelnemen, dan mag je niet worden gestraft door uitsluiting van de sociale processen. Dit is een vorm van pesten en treiteren. Het is niet normaal dat je om 0400 wordt gewekt door personeel (dat reeds gedoopt is). Dit past niet bij een professionele krijgsmacht.

   Betrokkenen zijn onschuldig, dit is door de rechtbank bevestigd, in haar uitspraak van 8 juli. (Na te lezen op rechtspraak.nl) Degene die zich wel moeten “indekken”, zijn de personen die actief waren als “ontgroener” en de hoogst leidinggevende (+ staf).

 4. Erg jammer allemaal. Ik ben zelf “gedoopt” en heb verschillende keren als Neptunus mogen optreden. Uit ondervinding (op verschillende schepen) weet ik dat er niemand, maar dan ook niemand tegen de “doop” was. Het is aan Neptunus en zijn volgelingen om de bemanning enthousiast te krijgen voor het feest. Echter het dient wel fatsoenlijk te verlopen met “oog” voor het welzijn van de dopelingen. Het spel begint ook een redelijke tijd van te voren met berichten verkeer tussen CDT en Neptunus etc. Het is geen feest van een eenling maar van de hele bemanning. Als er al iets verkeerd gaat dient dit uiteraard niet met de mantel der liefde bedekt te worden. Het dopen gebeurd inderdaad met de etensresten (van enkele dagen) en koffieprut. Na de doop een versnapering (al dan niet met alcohol). Na afloop en alles opgeruimd te hebben een gezamenlijk festijn. Ook in “spanningsgebieden” kan dit optreden gewoon doorgaan als het maar fatsoenlijk verloopt. Ik voorzie dat weer een traditie te gronde wordt gericht (en daarmee een stukje saamhorigheid). Helaas. Is het nu allemaal wel heel erg negatief wat ik lees. Laten we ook iets ruimte laten voor een dergelijke ontspanning. Lof voor bevelvoerders die hier aan meewerken. Erg dom van de uitvoerende indien geen aandacht aan “dopelingen” is besteedt. Commandanten zullen nu geen toestemming meer verlenen aan het festijn, zeker niet als er gestraft gaat worden of er een zeer negatief imago om heen komt te hangen. Erg jammer.

  • Het zeker jammer, als een leuke traditie om zeep wordt geholpen. Een neptunus viering moet op een normale manier plaatsvinden. Het is niet normaal dat je vanaf ’s morgens 0400, wordt bezig gehouden, zonder toezicht van de verantwoordelijk leidinggevenden. Tenslotte het schip is aangewezen voor een missie. Het kan niet waar zijn dat personeel, door een neptunus viering verminderd in staat is om zijn werk te doen. Iedereen die op uitzending is geweest in warm klimaat weet dit.

   Blijkbaar heeft de CDT niet duidelijk, zijn bedoelingen kenbaar gemaakt aan de organisator van dit feest. Of de organisator en zijn collega’s hebben het e.a. verkeerd geïnterpreteerd. M.a.w. je kan hieruit concluderen dat de communicatie niet goed was.

   Ik kan mij niet voorstellen dat een CDT, de inzetbaarheid van zijn eenheid in gevaar brengt door zo’n “viering”.

 5. Het gaat hier toch om beschuldiging van drankmisbruik en sexuele handelingen, ik vind het heel goed dat dit is uitgezocht en dat de beschuldigingen onterecht zijn gebleken, daarom dienen deze militairen gecompenseerd te worden en hun naam gezuiverd. Nu lees ik hierboven alleen maar geklaag over bedorven voedselresten en HCCP bij de Neptunusviering, ik ben zelf vele malen over de evenaar geweest en heb op diverse schepen deze feesten meegemaakt en ja; daar word je ingesmeerd met die drek waarna je in een bak met water wordt gegooid en daarna krijg je een glas jenever of zeewater. Dit noemen ze nou marine tradities en dat heeft helemaal niets te maken met HACCP of het gevaar van uitdroging want je kunt gewoon tussendoor drinken en dat afval eet je niet op.

  • En daar gaat het nu helemaal fout!!! Het wordt tijd dat deze traditie overboord wordt gezet. Dit is een ontgroening ritueel, wat idd niet past bij defensie. Het Anja verhaal en de commissie staal is ook gestart n.a.v. een incident a/b van een marineschip. Er zijn nu eenmaal waarde en normen die je niet mag overtreden. Ontgroening en vernedering is hier één van! Deze activiteit is blijkbaar een verplichting en dit kan echt niet!

   Het wordt tijd dat de Marine, zijn tradities anders gaat invullen.

 6. Beste Opperwachtmeester, je begint over het Anja verhaal, wel dat is ook tot de bodem uitgezocht en er was dus niets overgebleven van alle beschuldigingen, zij heeft de marine en veel collega’s beschadigd, volgens mij was het enige bewezen feit dat iemand in een kast was opgesloten voor 5 minuten. Dus vind ik het jammer dat er naar deze zaak wordt gerefereerd. Er werd door de defensieleiding hals over kop allerlei maatregelen ingevoerd voordat de zaak goed was onderzocht, ik zou graag zien dat dit andersom was gebeurd.

 7. Beste Piet, mag ik je wijzen op de (mogelijk) strafbare feiten, die tijdens een Neptunus plaatsvinden.

  1. Vernedering.
  2. Bedreiging door uitsluiting van de sociale processen bij een eenheid.
  3. Veroorzaking van lichamelijk en psychisch letsel, door o.a. te weinig water en bedorven etenswaar en gedwongen deelname.

  Deelname aan de Neptunus viering dient op vrijwillige basis te geschieden met respect en zorg voor de deelnemers.

  Indien er aangifte wordt gedaan, door één van de deelnemers, dan wil ik niet graag in de schoenen staan van de organisatoren. Een kans op een veroordeling is n.l. zeer groot en vanuit de politiek is nteresse naar dit soort “ontgroeningen”.

  Wat mij zeer verbaasd, dat je min of meer, het handelen van de organisatoren goedkeurt en je totaal niet bekommert om de slachtoffers.

 8. Beste Opper, ik bekommer me zeer zeker om de slachtoffers, juist omdat zij onterecht zijn beschuldigd van drankmisbruik en seks, ze zijn van boord gestuurd, hebben een boete gehad enzovoort. Ik ben blij dat zij vrijgesproken en gerehabiliteerd zijn, hier moet het dus over gaan en niet die horrorverhalen over het Neptunusfeest, die vind ik overtrokken en ook jij hebt het weer over bedorven etenswaar en te weinig water, er is hier van verschillende kanten aangegeven dat je met die etenswaar wordt ingesmeerd en daarna spoel je dit af in een bak water, dus niets aan de hand en ik kan me niet voorstellen dat mensen niet in de gelegenheid waren om te drinken. Maar heb jij het anders meegemaakt tijden een Neptunusfeest aan boord? Of heb jij dit dus nooit meegemaakt, wat ik dus vermoed.

 9. Beste Piet Duivestein, ik bekijk dit vanuit een andere optiek dan jullie. Inmiddels heb ik de foto’s gezien van het feest en het verslag van de rechtbank gelezen. Hieruit kan ik concluderen dat als er aangifte was gedaan, voor een aantal mensen een zeer vervellende situatie was ontstaan.

  M.b.t. de Neptunus kan ik niet anders concluderen dat ik (mogelijk) strafbare feiten zie. Wat mij blijft verbazen dat je alles goed wil praten. Je behoort niet met bedorven etenswaar te worden ingesmeerd. Dit etenswaar bevond zich in een verrottingsproces. Een feest behoort leuk te zijn en je behoort niet in een soort kooi te worden opgesloten. De start van de Neptunus viering was om 0400 en duurde tot 1600 aanvang BBQ.

  Ik zie voldoende aankoppingspunten voor een justitieel (KMAR) onderzoek. Er is heel veel materiaal voor onderzoek beschikbaar in de vorm van foto’s, films en het gehele tuchtproces.

  Gelukkig voor de organisatoren is geen aangifte gedaan

 10. Niemand, maar dan ook NIEMAND is verplicht mee te doen met deze traditie. Indien er wantoestanden zijn geconstateerd had de ledinggevende moeten optreden !! Ik ben zelf bij 5 neptunus “feesten” geweest en actief betrokken bij de laatste 4 !! Geen wanklank, niets !! Misschien dat Kmar eens een dergelijke “ontgroening” moet meemaken. Ik vindt dat u termen gebruikt die niet passen bij deze gebeurtenis. Indien er wantoestanden zijn geweest dienen de deelnemers die dit op zijn / haar geweten hebben te worden terecht gewezen. Het is een ‘onschuldige’ gebeurtenis.
  “I rest my case” en vindt het erg jammer dat dit is gebeurd.

  • De collega van de KMAR heeft gelijk, de manier waarop uitvoering is gegeven a/b van de Evertsen is een voedingsbodem voor wantoestanden. Als raadsman zag ik voldoende grond voor een onderzoek naar deze neptunus viering. a.d.v. de getuigenverklaring moet ik constateren dat personeel min of gedwongen moest deelnemen. Iedere “dopeling” werd om 0400 gepord door de organisatoren. Dit kwam niet vrijblijvend over op dopelingen en er was geen ontkomen aan. (zeker niet voor de matrozen).

   Ik denk dat er voldoende voedingsbodem is voor een onderzoek en ik ben ook van mening dat er overtredingen hebben plaatsgevonden. Een neptunus viering, zoals er nu uitvoering is aan gegeven is niet meer van deze tijd.

   Als er aangifte was gedaan m.b.t. deze viering was er een hele vervelende situatie ontstaan.

 11. Ik ben en blijf het helemaal eens met Dirk, dit is een mooie marinetraditie die wat mij betreft gewoon blijft bestaan.

 12. Hoe zou volgens jullie uitvoering moeten worden geven aan deze traditie? Bij wie ligt de verantwoording over de uitvoering van deze traditie? Behoort dit niet te worden vastgelegd in een richtlijn hoe om te gaan met deze traditie? Hoe om te gaan met mensen die niet hieraan die wensen deel te nemen? En wat te doen bij misstanden?

 13. Ik heb ook in mijn marine carrière een aantal neptunus feesten meegemaakt, de meeste feesten waren echt heel leuk. We moeten niet uit het oog verliezen, dat tijdens deze feesten, de mensen die onderaan de pikorde zaten, met een stuk minder respect werden behandeld. Voor hun was dit geen feest, dit weet jij ook wel Dirk.

  • Jan, ik kan niet anders beweren dat ik tijdens alle gebeurtenissen geen wanklank heb gehoord of gezien. Misschien dat het met het veranderen van de tijden en de bijbehorende mentaliteit te maken heeft. Ik heb geen wantoestanden meegemaakt.
   Wat wij wel hebben gedaan is een inventarisatie gemaakt samen met de ziekenpa en arts welke voorzorgsmaatregelen wij moesten nemen om uitdroging etc te voorkomen. Om het toch vooral maar voor eenieder goed te laten verlopen.
   Ik denk dat de in periode voorafgaand aan dergelijke gebeurtenissen al het e.e.a. heeft plaatsgevonden tussen bemanningsleden wat uiteindelijk tot een “eind afrekening” heeft geleidt tijdens deze doop. Dat is naar mijn mening wel een zeer kwalijke zaak en had nooit mogen gebeuren en verantwoordelijken mogen daarvoor gestraft worden.
   Maar hou de traditie in vredesnaam in ere.

 14. Graag wil ik terugkomen op het feit dat er gezegd wordt dat niemand gedwongen wordt aan dit soort rituelen mee te werken. Als je bij de marine hebt gediend dan weet je dat dat niet waar is.Je werkt op een klein eilandje met veel verschillende mensen.Wat de één verschrikkelijk leuk vindt,vindt een ander ronduit verschrikkelijk. En kom niet met de rotsmoes “dan had je maar niet bij de marine moeten gaan”. De marine (defensie) is een werkgever en die dient ál zijn werknemers met respect te behandelen.Niet alleen ‘bak 1’ of diegene met de grootste bek.Defensie moet nog steeds leren dat we niet meer in vroegere tijden leven,hoe graag men dat ook wil.En dat soort feesten is leuk,als niemand gedwongen wordt dingen te doen die ze niet willen.

 15. Volgens mij moet dit bespreekbaar worden gemaakt in het overleg met Defensie door de bonden. Er is voldoende documentatie aanwezig om een standpunt te onderbouwen. Aangezien we steeds paarser gaan opereren, kan dit geen CZSK aangelegenheid meer zijn. Ik zal een verzoek sturen aan het HB om dit punt op te brengen in het overleg.

 16. Ik lees met verbazing deze discusie en wil er graag wat van zeggen. Er is in deze zaak sprake van mensen die zichzelf vrijgepleit hebben van laakbaar gedrag door te wijzen naar een marinetraditie. Door deze traditie als oorzaak van hun gedrag aan te wijzen.
  Het Anja verhaal was daar ook zo’n voorbeeld van. Het werd door de AFMP hoog opgespeeld maar achteraf bleek 90% gelogen te zijn.
  Opgejaagd door Telegraaf journalistiek en paniekvoetbal in den Haag, heeft de marine toen maatregelen moeten treffen waar bemanningen van schepen nu nog de zure vruchten van plukken. Voor dat ook dit verhaal een eigen leven gaat leiden zou ik de deelnemers aan deze discussie willen aanraden om je mening niet te baseren op dingen die je GEHOORD hebt en al zeker niet van mensen die bezig zijn hun straatje schoon te vegen.

  • Muf Taxi, daarom pleit ik voor een onafhankelijk onderzoek. Alle feiten en omstandigheden worden dan goed onderzocht. Dit voorkomt nieuwe Anja’s en aanverwante maatregelen.

 17. Nee opperwachtmeester dat doe je niet. je stelt dat er strafbare dingen plaatsvinden. Je benoemt ze zelfs. Dat zeg je niet omdat je ze zelf geconstateerd hebt, dat zeg je omdat je dat van iemand gehoord hebt. Dat voorkomt geen nieuwe Anja’s dat faciliteert nieuwe Anja’s.

  • Muf Taxi, ik ga uit van het rechtbankverslag en de getuigenverklaringen. Ben je hiermee bekend?

 18. Nee. ben ik niet mee bekend. Maar ik doe dan ook geen uitspraken over wat op de EVTN wel of niet is gebeurd.

  Daarbij ik wist niet dat rechtbankverslagen zo open waren dat je daar op een medium als dit uit mag citeren.

  • Alle zittingen van de rechter zijn openbaar. Uitspraken van de rechter zijn te raadplegen op rechtspraak.nl en deze mag je vrij citeren. De namen van de hoofdpersonen zijn geanonimiseerd.

 19. Wees dan eens zo vriendelijk een link te sturen waar ik zowel de uitspraak van de rechter en de verklaringen van de getuigen kan lezen.

 20. Muf Taxi, hierbij de links. Het zijn 3 uitspraken, de uitspraak van de 4e persoon (de SGT) kon ik niet vinden.

  M.b.t. SMOD is “rottend en gistend voedsel over hem heen is gegooid, hetgeen hij ook mogelijk binnen heeft gekregen ”

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:4116&keyword=militair
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:4117&keyword=militair
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:4118&keyword=militair

  Lees vooral

  Daarnaast is gestrafte volgens de raadsman tijdens de Neptunus viering onevenredig zwaar fysiek behandeld hetgeen van invloed is geweest op zijn lichamelijke gesteldheid.

  en

  Gestrafte voelde zich niet lekker, hetgeen volgens hem was te wijten aan de omstandigheid dat hij door de ‘Neptunes-viering’ niets heeft gegeten en weinig heeft gedronken in combinatie met mogelijk het drinken van twee biertjes op grond van de ‘two-can rule’. Ter terechtzitting heeft gestrafte hieraan toegevoegd dat hij door de viering lang in de zon heeft gestaan en er rottend en gistend voedsel over hem heen is gegooid, hetgeen hij ook mogelijk binnen heeft gekregen. Voorts heeft gestrafte ter terechtzitting verklaard dat hij wel wat heeft gegeten op 3 maart 2014, maar dit niet noemenswaardig was. Toen hij tijdens de barbecue twee alcoholische consumpties dronk voelde hij zich nog redelijk fit. De verklaring met betrekking tot de omstandigheden tijdens de Neptunes-viering wordt bevestigd door onder meer getuige [getuige 1].

 21. Ok ik heb het gelezen. Echter ik heb nog niets gelezen van

  1. Vernedering.
  2. Bedreiging door uitsluiting van de sociale processen bij een eenheid.
  3. Veroorzaking van lichamelijk en psychisch letsel, door o.a. te weinig water en bedorven etenswaar en gedwongen deelname.

  Ik kan dus enkel concluderen dat je dat vanuit je luie stoel hebt besloten.

  Als ik hier vanuit mij luie stoel de reactie lees van “de bootsman” die stelt dat hij als uilskuiken onder uit de pul heeft getrokken (en terecht). En dan het verweer van de beklaagden lees dan ben ik geneigd “de bootsman” te geloven.

  Mijn punt is dat ik bang ben dat hier weer door mensen die de marine niet begrijpen maar er wel een mening over hebben geoordeeld wordt.

  Verder is het geen SMOD maar smots. Ook wel ‘Smots ende Vischenbloet’.

  Tenslotte is 05:30 helemaal geen abnormale tijd om overal te maken in bijzondere situaties zoals hoog bezoek (Neptunus) .

  Krijg je van mij ook lees en kijkvoer

  Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Neptunusritueel
  Holland Amerika line https://www.youtube.com/watch?v=55Dl7bjlBsQ
  US navy https://www.youtube.com/watch?v=go-lPQyQc5s
  Niet echt een passage maar toch https://www.youtube.com/watch?v=Q1X3iF3Egs8

 22. Je haalt weer een aantal zaken door elkaar. De rechtszaak ging over de beschuldiging over sex en alcoholgebruik. De Neptunus viering werd hierin niet behandeld als zaak.

  Het wordt tijd dat dit soort rituelen wordt verboden, omdat je verplicht moet mee doen aan traditie die niet meer van deze tijd is. Als ze SMOT gebruiken i.p.v. gewoon water is het nog meer een reden om te stoppen met deze onzin.

  Onderzoek naar dit ritueel lijkt mij een zeer goede optie. Waar zijn jullie bang voor? Voor een waarheid die je, misschien niet wilt horen of weten.

 23. Ik ben het volkomen met je eens als je zegt dat de zaak niet ging over de Neptunus viering. Ik ben van mening dat de Neptunusviering volkomen los staat van het het incident en alleen door de betrokkenen is gebruikt om hun gedrag te verklaren. Als jij of een rechter hun verhaal, of dat van selectief gekozen getuigen geloofd, prima. ‘Anja’ was ook zo’n verhaal.
  Waar WE bang voor zijn weet ik niet, maar waar IK bang voor ben is dat domme verhalen en geruchten het einde kunnen betekenen van een mooie maritieme traditie.

  en daar laat ik het bij.

 24. Ik deel jou mening niet. De neptunus viering was één van de oorzaken dat het fout ging. Uit het verhalen blijkt dat deze viering niet vrijblijvend is. Deelname is een verplichting, het worden gedoopt met rottende voedselresten ipv water kan echt niet.

  De rechter heeft geoordeeld dat de 4 vrouwen en mannen onschuldig zijn, op grond van het onderzoek naar de gedragingen die de CDT en de beklagmeerdere hebben gedaan. Anja of Sam.S heeft geen gelijk gekregen van de rechter. (Kijk maar op rechtspraak.nl) Je moet wel je huiswerk doen!!!

  Dit lijkt mij een prima moment om de Neptunus viering ter discussie te stellen en deze aan te passen of af te schaffen.

 25. Ik vond het Neptunus doping niet leuk, maar je moet dit nu eenmaal ondergaan. De BBQ was wel leuk.

Reacties zijn gesloten.