20 mei, 2024
Onze vakbondDe bende van vier

De bende van vier
D

Soms gebeuren incidenten onverwacht, en meestal uit onverwachte hoek. Het gebeurde een viertal militairen die op uitzending waren, aan boord van Zr.Ms. Evertsen. Als bij donderslag werd het viertal voor het geplande havenbezoek aan de Seychellen een groot aantal beschuldigingen voorgelegd. Zo zouden zij zich onder andere te buiten zijn gegaan aan sex en drank.

Een landelijk dagblad “De Telegraaf” kreeg lucht van deze zaak nadat vanuit de marine contact met de journalist was opgenomen. Het stond dan ook in geuren en kleuren breed uitgemeten in genoemde krant dat vier militairen waren gerepatrieerd in verband met bovengenoemde beschuldigingen. Op zich niets mis mee als het op waarheid zou berusten. Twee van de vier namen direct contact op met de ODB met de vraag “wat kan de vakbond ODB voor ons doen”.

En zoals onze leden direct merkten heel veel en heel snel. Na de verplichte intake gesprekken met onze raadslieden (vier) werd een plan van aanpak gemaakt om de verdediging op te zetten. Daar kwam gelijk aan het licht dat de militairen al meerdere malen gestraft waren terwijl van bewijslast geen sprake was.

Omdat de ODB ook strafzaken behartigt kwam al gauw een telefoontje van een derde bemanningslid. Deze persoon was lid van een andere vakbond en vroeg of de ODB zijn zaak ook wilde overnemen. Deze militair werd namelijk niet geholpen door zijn vakbond. De ODB antwoordde positief mits hij lid werd van onze vakbond.

Ondertussen werden zelfs kamervragen over deze zaak gesteld. De minister kon alleen antwoorden dat procedureel goed was gehandeld, maar ging niet inhoudelijk in discussie zoals zoveel kamervragen tegenwoordig elegant uit de weg worden gegaan.

Zoals gezegd, de ODB doet wel zaken die anderen uit de weg gaan, te duur of ingewikkeld vinden. De zaak kwam uiteindelijk voor bij de militaire rechtbank in Arnhem. Ook de rechter kon geen chocolade maken van de beschuldigingen en de vele getuigenverklaringen die uiteindelijk geen van allen waar bleken te zijn. Door een uitstekend pleidooi werden de militairen in hun gelijk gesteld. En werd hun straf vernietigd.

Op dit moment wachten de militairen op teruggave van de ten onrechte ingehouden wedde die schijnbaar bij de straf hoorde (wat hopelijk net zo snel gaat als de inhouding). Alle militairen zijn weer aan het werk.

ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: