23 april, 2024

Waarom lid worden van de onafhankelijke defensiebond?

De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) is opgericht als reactie op de vergrijsde vakbonden die al vanaf de jaren '90 comfortabel vanuit gesubsidieerde stoelen werkten, en keer op keer instemden met verslechteringen van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid voor defensiepersoneel. De zittende bonden slaagden er niet in om een welvaartsvast inkomen en pensioen te verzekeren, waardoor salarisverhogingen jaren uitbleven en secundaire arbeidsvoorwaarden verslechterden. Het inkomen van militairen werd jaar na jaar verminderd en de bonden verminderden hun ondersteuning aan hun leden. In 2004 kwamen enkele (ex-)onderofficieren in opstand omdat zij geloofden dat er ruimte was voor een nieuwe vakbond die zich wel wilde inzetten voor militair en burger defensiepersoneel, niet alleen voor arbeidsvoorwaarden, maar ook voor gezinszaken en die sterk geloofde in een goed opgeleide en uitgeruste krijgsmacht die zelfstandig taken kon uitvoeren en zich verzette tegen elke vorm van afbraak. Een belangrijk voordeel van lidmaatschap bij de ODB is dat je kunt meebeslissen over je eigen arbeidsvoorwaarden via website of Algemene Ledenvergaderingen. Veel mensen hebben kritiek op de arbeidsomstandigheden in hun eigen onderdeel, wat een belangrijke reden kan zijn om lid te worden van een vakbond. Bovendien blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in jouw sector via de ODB-website, inclusief wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en geplande acties en bijeenkomsten.

Naast deze voordelen biedt de ODB ook:

  • Juridische bijstand bij geschillen met de werkgever en privékwesties.
  • Persoonlijk advies over werk en inkomen.
  • Hulp bij belastingaangifte.
  • Kortingen op verzekeringen.
  • Een unieke verzekering met PTSS-dekking exclusief voor leden van de ODB.
  • Lidmaatschap van de koepel van gepensioneerden.
  • Wekelijkse nieuwsbrief BulletIN

Lid worden van de ODB is niet gratis; er zijn maandelijkse contributies voor het basislidmaatschap of het aanvullende lidmaatschap. Een groot deel van deze kosten kan echter worden teruggekregen via de cafetariaregeling die werkgever met de fiscus is overeengekomen. Kortom, lid worden van een vakbond heeft meer voor- dan nadelen. Als je wilt opkomen voor je eigen belangen en betere arbeidsvoorwaarden wilt, is lid worden van de ODB wellicht iets voor jou. De incasso van de contributie wordt uitgevoerd door de SVEDD (Stichting Voor en Door Militairen). Voor vragen of juridisch advies kun je contact opnemen via de website of telefonisch.

Select 2024Select 2024
Het bestuur van de onafhankelijke defensiebond
Den Haag, 10 mei 2016. Herdenking Slag om Ypenburg.
Militaire vakbond ODB
Militaire Vakbond ODB