16 april, 2024

Verenigde Architecten

Scandinavisch model

Adriaan Jurriëns architecten werkt bij voorkeur binnen het Scandinavisch model. Dit betekent dat wij vanaf het prille begin tot in de verre toekomst betrokken blijven bij onze ontwerpen. Anders gezegd, we helpen graag mee met het formuleren van het wensenlijstje bij de start, maar blijven een gebouw ook volgen tijdens zijn verdere leven. Een gebouw is immers geen statisch gegeven. Anders dan bij de zogenaamde ateliervorm of de ‘klassieke’ werkwijze denkt Adriaan Jurriëns architecten mee bij alle belangrijke beslissingen in het proces. Onze rol ligt niet enkel besloten in het conceptuele (uitgangspunt van de ateliervorm), maar komt eveneens tot uiting in bijvoorbeeld de structuur van het materiaal. Hoewel voor sommigen de rol van de architect heeft afgedaan in een uitdijende zee van bouwkundige deeldisciplines, wordt in onze ogen de rol van de architect juist groter door deze ontwikkeling. In deze groeiende complexiteit is de architect immers de sleutel tot samenhang.

Voordeel

Het zwaartepunt van het proces ligt voor Adriaan Jurriëns architecten in het begin bij het ontwerpen. Beter een geduldige en afgewogen start van het ontwerp, dan een overhaast ontwerp is ons devies. De overige stappen tijdens het ontwerpproces zijn in feite vertalingen van de uitgangspunten zoals die in het begin zijn vastgelegd.
Een bijkomend voordeel van meer energie in de beginfase is dat het ontwerp eveneens aan de financiële realiteit kan worden getoetst. Daarnaast is geen enkel ontwerp – en geen enkel budget – gebaat bij ad hoc beslissingen naderhand. Iedereen kent wel de horror van lelijke ventilatieschachten, dure stopcontacten en goedkope afwerking. Een goed ontwerp is behalve mooie architectuur ook een weerspiegeling van een goede voorbereiding van het bouwproces. Daar liggen wat ons betreft dan ook niet de kosten, maar de besparingen.
Filosofie

We zouden ons verhaal kunnen afsluiten met modieuze begrippen als duurzaamheid en de omgeving als uitgangspunt, maar zulke bewoordingen zijn naar ons idee inherent aan het beroep van de architect in de brede interpretatie die deze begrippen met zich meebrengen. Zijn er ooit architecten geweest die geen duurzaam gebouw wilden neerzetten? Is het überhaupt mogelijk in iedere betekenis de omgeving te ontkennen? De crux met dergelijke termen zit hem in de inhoud die men er aan geeft. De architectuur is volgens Adriaan Jurriëns architecten toe aan een grondige herbezinning van waar zij staat en dat doen we graag samen met u als betrokken opdrachtgever!

Notaris Verhoeks Den Helder

Voordeel voor ODB leden

U krijgt een gratis intake gesprek voor alle voorkomende bouwontwerpen zoals nieuwbouw, renovatie en restauratie.