6 december, 2023

zeggenschap

Jaarverslag ombudsman 2022: Tijd voor de burger

Vaker, eerder en beter luisteren Jaarverslag 2022: Tijd voor de burger De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren vandaag hun jaarverslag over 2022 aan de Tweede...

De vakbond heeft juist jongeren meer te bieden!

De laatste vijftien jaar is het aantal vakbondsleden in absolute zin vrijwel stabiel, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar omdat steeds meer mensen aan het werk zijn, is de organisatiegraad per saldo gedaald van ruim een kwart van alle werknemers in 2000 tot 20% in 2011 dat aangesloten is bij een vakbond. De terugloop van de organisatiegraad komt doordat er minder werkende vakbondsleden zijn, terwijl de beroepsbevolking is toegenomen.