8 december, 2023

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

WRR: Veiligheidssituatie Vraagt Om Serieuze Investeringen

Nederland heeft het qua budgettaire inspanning laten afweten.’ Daarom moeten de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde stappen naar 2% van het Bruto Nationaal Product in 2024. Dit vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) volgens een vandaag gepubliceerd rapport.