24 februari, 2024

Alle berichten met tag:

VUT

Aanwending VUT-equivalente premies

Aan: Ministerie van Defensiet.a.v. Directie Juridische Zaken Plein 42511 CR Den Haag Betreft: stuiting verjaring ‘aanwending VUT-equivalente premies’Plaats, datum, Geachte heer, mevrouw, Als (gewezen) militair heb...

Terugbetaling Aan Militairen

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Dit was een solidariteitsheffing die militairen moesten betalen....

Tegenvaller ABP Bedreigt CAO Overleg

De VUT-overgangsregeling bij pensioenfonds ABP stevent af op een miljardentekort. Dat concludeert de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP), de enige niet-vakbondsfractie in het ABP verantwoordingsorgaan, op basis van een recente publicatie van De Nederlandsche Bank. Volgens de LvOP fractie kan de tegenvaller oplopen tot ruim EUR 2 miljard. Om dat op te vangen, moet of de premie fors worden verhoogd, of de pensioenen verlaagd.

En het volgende pensioen probleem!

Vervroegde uittreding (VUT) is in Nederland een regeling die vervroegd stoppen met werken mogelijk maakt door een uitkering toe te kennen gedurende de periode van het stoppen met werken tot de leeftijd waarop een AOW-uitkering en aanvullend pensioen ingaat. De werkgever en/of de werknemers betalen de uitkeringen van de ex-werknemers die op dat moment in de VUT zitten. De werknemer heeft geen profijt van de regeling als hij voor de VUT-leeftijd vertrekt of na de VUT-leeftijd blijft werken, en ook niet als de regeling tussentijds wordt afgeschaft. Prepensioen is vaak een combinatie van een VUT-achtige regeling en een opbouwdeel, waarbij elke werknemer spaart voor zijn eigen vervroegde uittreding. In 2005 werd de “Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling” (VPL-wetgeving) aangenomen door de Eerste Kamer. In feite kwam het neer op afschaffing van de fiscale faciliteiten van VUT-regelingen. Dit was nodig om de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten om de financiële gevolgen van de toenemende vergrijzingsdruk op te vangen.