20 mei, 2024

Alle berichten met tag:

VGB

Interview

1. Kun je jezelf even voorstellen? Leuk dat ik mijzelf even mag voorstellen. Mijn naam is Danny van Hoewijk, getrouwd en woon samen met mijn vrouw...

Meer Maatwerk Bij Screening

De MIVD en AIVD  passen meer maatwerk toe bij de screening van ambtenaren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar informatie die ontbreekt, maar juist naar informatie die er wel is.  Ook de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door beide diensten wordt zoveel mogelijk gelijk getrokken.

Eindelijk Nieuw VGB Beleid

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat n.a.v. een evaluatie van het bestaande beleid m.b.t. de Verklaring van Geen bezwaar (VGB)...

Verlenging Tijdelijke Voorziening

Per 1 februari 2015 is de Tijdelijke Voorziening bij intrekking van de VGB vanwege onvoldoende gegevens over de partner, ingevoerd. Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij Defensie zijn vertrouwensfuncties waarvoor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is.

Liefde mag toch een beetje blind maken

Defensie komt met een maatwerkoplossing voor defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) recent is ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken. Het gaat hierbij om langdurig buitenlands verblijf van de partner van betrokkene. Dit speelt bij landen waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het betreft medewerkers die zich bij het aangaan van een relatie mogelijk onvoldoende bewust waren van het partnerbeleid van Defensie. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer gemeld.

Voetbal is niet alleen oorlog maar ook staatsgevaarlijk

Een voetbalovertreding kan een korporaal der eerste klasse mogelijk de militaire kop kosten. Door een fout uitgepakte sliding op het voetbalveld, heeft Defensie hem nu als “staatsgevaarlijk” bestempeld. Ook een moeder in Rusland ontspringt de dans niet als ook zij het predicaat staatsgevaarlijk krijgt opgeprikt.