22 mei, 2024

Alle berichten met tag:

veteranenpas

Veteranen voortaan onderdeel aanbestedingscriteria Defensie

Na 5 jaar lobby: Missie geslaagd. Één van de drie pijlers van Stichting Onbekende Helden is, naast het kortingenprogramma voor Veteranen en de begeleiding van Veteranen...

Veteranennota 2019-2020

De veteranennota 2019-2020 is verschenen. Daaruit blijkt dat er veel wordt geïnvesteerd in de beste zorg voor veteranen. Ook breed gedragen maatschappelijke erkenning en...

Grote groep actief dienende militairen nu ook veteraan

Ongeveer 850 actief dienende militairen hebben 22 augustus tegelijk het Draaginsigne Veteranen ontvangen. De bijna 170 opvarenden van Zr. Ms. Van Speijk kregen naast het insigne ook de veteranenpas. Het schip is actief geweest voor de antipiraterijmissie Ocean Shield van de NAVO.

Uitreiking veteranenpas aan veteranen in werkelijke dienst

Zoals eerder bericht kan ook aan militairen in werkelijke dienst (IWD) de veteranenstatus worden toegekend. De voorbereidingen voor de uitreiking van het veteraneninsigne, het...