16 april, 2024

Alle berichten met tag:

Vessel Protection Detachments

Bescherming Koopvaardijschepen Niet Meer Alleen Militaire Taak

Behalve militairen mogen binnenkort ook particuliere beveiligers Nederlandse koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij. Ze kunnen indien nodig...

Putdeksel: VPD missie, Je moet het maar willen!

Afgelopen maand werd bekend dat Mindef lees de Koninklijke Marine de uitzend bescherming van Vessel Protection Detachments (VPD) de nek heeft omgedraaid. Zover de ODB bekend is dit een eenzijdig besluit vanuit het ministerie. Dit besluit is naar de mening van onze leden genomen op basis van grote personeel tekorten in een aantal rangen en specialismes. Zoals in de rangen van luitenant, onderofficieren marinier (OOFF MARN) en onderofficier algemeen verpleegkundige (OOFF AMV)en in bepaalde specialismes zoals de communicatie.