8 december, 2023

uitzending

Medailles voor honderden Maligangers

Meer dan 400 Nederlandse militairen die deelnamen aan de VN-missie in Mali (MINUSMA), krijgen 4 maart hun Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp reikt de medailles in de IJsselhallen in Zwolle uit.

Militair moet na een oorlog ook thuis een strijd vrezen

Langdurige militaire missies naar oorlogsgebieden hebben een rampzalige impact op relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Rand Corporation bij meer dan vierhonderdduizend Amerikaanse militairen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het risico op echtscheidingen bij Amerikaanse militairen oploopt naarmate de inzet in het oorlogsgebied langer voortduurt. De studie toont bovendien aan dat vooral vrouwelijke militairen een risico lopen op een echtscheiding. Het risico blijkt het hoogst op te lopen na de terugkeer van de militaire opdracht. De onderzoekers merken wel op dat het risico op echtscheidingen bij gezinnen met kinderen lager ligt dan bij kinderloze militairen.