14 juli, 2024

Alle berichten met tag:

TNS-regeling

Asbest regelingen moeten worden aangepast

Op 17 september jl. heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan minister Asscher een brief gestuurd met hierin het verzoek de tegemoetkoming te verhogen en tevens uit te breiden naar een bepaalde groep nabestaanden. De vakcentrale VCP, waaronder de ODB, hoopt voor deze slachtoffers dat de minister spoedig een positieve reactie zal geven op de twee verzoeken.

Asbest : Strengere regels

Asbest is een gevaarlijke stof. Asbest is voor 1994 veel gebruikt in bouwwerken, treinen, schepen, industriële installaties en andere producten. En bij het verharden van wegen, paden en erven. De overheid wil asbest zoveel mogelijk verwijderen uit de samenleving.