18 mei, 2024

Alle berichten met tag:

tegemoetkoming

Nieuws over de AOW-leeftijdcompensatie.

1. Wat is een AOW-gat? De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op naar 67 jaar in 2024. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Oud-Defensiemedewerkers krijgen...

Nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer dagelijks reizen 

De nieuwe tegemoetkoming wordt gebaseerd op het aantal reisdagen in het werkrooster in Selfservice. De reisdagen staan vastgelegd in het werkrooster van de medewerker....

Vergoeding Contributie Vakbond

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling bij het Ministerie van Defensie ingevoerd. Met deze invoering is het niet meer toegestaan om de vakbonds-contributie in mindering te brengen op het brutoloon van de medewerker. Dit heeft tot gevolg dat u ook belasting moet afdragen over het bedrag ter grootte van de vakbonds-contributie en daardoor netto minder overhoudt.