SER-advies

Nieuwe doelstelling SER: Bevorderen brede welvaart.

De doelstelling van de (Sociaal Economische Raad) SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en...

SER-advies over toekomst Pensioenstelsel eind 2014

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is bezig om zich met haar achterban inhoudelijk voor te bereiden op de komende toekomstdiscussie in de Sociaal Economische Raad (SER) over ons pensioenstelsel. Dit SER-advies kan grote effecten hebben op de oudedagsvoorziening van de gepensioneerde professional en de professional van nu en in de toekomst. De adviesaanvraag staat hierom hoog op de agenda van de VCP.

SER gaat minister SZW adviseren over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

De minister van SZW wil advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkómen van werkloosheid, zodat mensen niet langdurig afhankelijk zijn van een WW-uitkering.