24 april, 2024

Alle berichten met tag:

Sectoroverleg Defensie

Ja ….. We Zijn Tegen!

In totaal konden 27 stemmen worden uitgebracht: 18 stemmen waren tegen het onderhandelaarsakkoord, 2 onthoudingen en 7 stemmen zijn niet uitgebracht. Bij deze stemming wordt uitgegaan van een eenvoudige meerderheid, dat wil zeggen 50% plus één. De uitslag is duidelijk: het onderhandelaarsakkoord is weggestemd.

Arbeidsvoorwaardenakkoord Ondertekend

Na 4 jaar heeft het Defensiepersoneel eindelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Staatssecretaris Barbara Visser en de 4 vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP en CMHF) tekenden vrijdag 24 november 2017 de overeenkomst. Deze overeenkomst is geldig tot 1 oktober 2018.

Onderhandelingen Definitief Mislukt!

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord. Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot...