8 december, 2023

SCP

Flexibel arbeidscontract maakt minder tevreden

Flexwerkers zijn minder tevreden over hun werk en hun leven dan werknemers met een vast contract. Zij presteren daarom ook slechter. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport “Aanbod van arbeid 2014” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het SCP-rapport wordt ingegaan op arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Ons land telt al meer dan 800.000 zzp’ers.

SCP-rapport ontkracht mythe “flexwens” werknemers

In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Een onzeker perspectief, vooruitzichten van tijdelijke werknemers’ is onder andere korte metten gemaakt met vermeende wensen van werknemers om meer contractflexibiliteit toe te staan.