2 maart, 2024

Alle berichten met tag:

SCOD

Infobijeenkomsten – Overleg ligt stil. Wat nu?

Op 9 februari vond de tweede informatiesessie plaats in Den Helder over het stilliggen van het arbeidsvoorwaardenoverleg . De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie...

Informatiebijeenkomsten Utrecht en Den Helder

Vanaf woensdag 8 februari gaan de vier vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP en CMHF) informatiebijeenkomsten houden in het land, als gevolg van het vastlopen van...

www.defensiepersoneelinactie.nl

Eerder berichtten wij dat, tot grote teleurstelling van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD), in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) formeel is...