10 december, 2023

Schuldhulpverlening

Onderhandelaarsakkoord vakcentrales 2023

Op vrijdagmiddag 3 november jl. zijn Defensie en de vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP, CMHF) tot een onderhandelaarsresultaat gekomen over de arbeidsvoorwaarden in 2024. Vanwege...

“Voorlopig resultaat” arbeidsvoorwaarden Defensie

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben vandaag 31 mei 2022 een arbeidsvoorwaarden resultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn...

Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel ABP

In 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe?Begin 2022:Wetsvoorstel van nieuw pensioenstelsel gaat...

ABP steunt plan om indexatieregels te versoepelen

Verhoging pensioenen wordt daardoor eerder mogelijkDe overheid is van plan om de regels voor het verhogen (indexeren) van pensioenen te versoepelen. Dat wil de...