schadevergoeding

Staat Komt Met Schaderegeling Nabestaanden Srebrenica

In 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van een groep...

Eindelijk Inventarisatie PTSS Schade Libanonveteranen

Defensie is bezig de door Libanonveteranen geleden schade te inventariseren om zaken die onder de rechter zijn versneld te kunnen afhandelen. Dat bevestigt het...

Asbest regelingen moeten worden aangepast

Op 17 september jl. heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan minister Asscher een brief gestuurd met hierin het verzoek de tegemoetkoming te verhogen en tevens uit te breiden naar een bepaalde groep nabestaanden. De vakcentrale VCP, waaronder de ODB, hoopt voor deze slachtoffers dat de minister spoedig een positieve reactie zal geven op de twee verzoeken.

Veel oud Dutchbatters willen schadevergoeding Defensie

Een snel groeiende groep van nu al tientallen oud-Dutchbatters wil schadevergoeding van het ministerie van Defensie wegens de psychische klachten die zij opliepen tijdens hun uitzending naar het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Zij hebben zich gemeld bij advocaat Geert-Jan Knoops.

Nationale Ombudsman wil plan aflossing ereschuld

De Nationale Ombudsman Alex Brennickmeijer heeft de minister van Defensie Hans Hillen (CDA) een ultimatum gesteld om met een plan te komen voor de verdeling van de zogenoemde ereschuld.