5 december, 2023

sbk2012

Personeels Maatregelen Verlengd

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn op 15 december jl. overeen gekomen dat de personeelsmaatregelen zoals beschreven in de nota "Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016" wordt verlengd tot 1 januari 2017.