23 juli, 2024

Alle berichten met tag:

SBK

Afspraak TOD loopt vertraging op

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is afgesproken dat per 1 januari 2023 de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen gelijk wordt getrokken met de systematiek...

Onderhandelingen Definitief Mislukt!

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord. Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot...

Overleg Na Compromis Weer Op Gang

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. overeengekomen dat het Sociaal Beleidskader (SBK) 2012 met 1 jaar wordt verlengd tot 1 januari 2017. Hiermee is de opschorting van het Georganiseerd Overleg opgeheven, en kunnen Defensie en de Centrales weer om de overlegtafel.

Haags Overleg Opgeschort

Gisteren hebben de Centrales van Overheidspersoneel in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid besloten het Georganiseerd Overleg sector Defensie op te schorten.

SBK-regeling alleen gunstig voor Defensie

Defensie is nog steeds aan het reorganiseren. Het streven van defensie hierbij is om een ieder gelijke kansen en behandeling te geven. In de regeling Sociaal Beleidskader Defensie 2012 (SBK 2012) zijn de afspraken neergelegd over de voorzieningen en instrumenten om personele gevolgen van de reorganisatie op te vangen. De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger en werkt de SBK regeling alleen gunstig voor Defensie als werkgever die op een makkelijke manier van het personeel af komt.

Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB)heeft met enorme teleurstelling en verbazing kennis genomen van de uitkomst van het akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie. Een beter akkoord had er zeer zeker ingezeten als de onderhandelaars het ODB plan Krimp zonder Kramp 1 hadden meegenomen in de aanloop van de onderhandelingen.

Brigade adjudanten niet in het Sociaal Beleidskader Defensie

In dit geval werd een Brigade adjudant na het vervallen van de functieduur aangewezen als herplaatsing kandidaat in de zin van het SBK. Hier was de Brigade adjudant het niet mee eens en hij verzocht het advocatenkantoor Dudink en Starink Advocaten om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Den Haag op te starten.