rekenrente

Het nieuwe pensioen

Ik wil nog even reageren op het vorige stuk van het ABP want vele partijen in Nederland zijn het oneens met de nieuwe pensioenvoorstellen....

VCP Eist Stabielere Rekenrente Pensioenen

De VCP is van mening dat het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB), om de Ultimate Forward Rate (UFR) aan te passen op een zeer ongelukkig moment is doorgevoerd. De VCP roept de staatssecretaris en de Tweede Kamer op om als politiek het heft in eigen handen te nemen en het DNB-besluit terug te draaien nog voordat de pensioenfondsen de premies voor 2016 gaan vaststellen.