24 juni, 2024

Alle berichten met tag:

rechtsongelijkheid

Ja ….. We Zijn Tegen!

In totaal konden 27 stemmen worden uitgebracht: 18 stemmen waren tegen het onderhandelaarsakkoord, 2 onthoudingen en 7 stemmen zijn niet uitgebracht. Bij deze stemming wordt uitgegaan van een eenvoudige meerderheid, dat wil zeggen 50% plus één. De uitslag is duidelijk: het onderhandelaarsakkoord is weggestemd.

Solidariteit, hè watte?

In toenemende mate brokkelt in het algemeen het sociale welbevinden van de Nederlander af. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw werd gevochten voor sociale gelijkheid. Door mensen die vanuit een positie kwamen van ongelijkheid en die dus wisten waarvóór ze knokten. We zitten nu in een tijd waar héél langzaam maar zéér zeker die verworven rechten weer stuk voor stuk worden afgebroken. En het erge is dat dit gebeurt met medeweten van de vakbonden.