20 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Recht

Koninklijke Marechaussee onzorgvuldig in ontslagzaak

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is niet zorgvuldig geweest in een ontslagzaak van een onderofficier. Dat is de eindconclusie van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding...

Discriminatie bij KMAR ??

Defensie maakt geen verboden onderscheid naar leeftijd bij de toekenning van een individuele opleidingsaanspraak voor militairen (Artikel...

Oorlogsgetroffenen Niet Gekort Op AOW

Erkend oorlogsgetroffenen worden niet gekort op hun AOW. Ook niet als ze in een land of gebied wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee...

Wetsvoorstel Affectieschade Ingediend

Het wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf.

Vakcentrales Over AOW-leeftijd

Reactie vakcentrales aan Eerste Kamer op versnelde verhoging AOW-leeftijd. Op 18 mei jl. hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV de reacties van ruim 400 door het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ getroffen mensen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De vakcentrales gaan ervan uit dat de Eerste Kamer deze verhalen meeweegt in haar uiteindelijke besluitvorming over het wetsvoorstel dat 19 mei a.s. plenair zal worden behandeld.

Het gras bij de (rijks)buren is niet altijd groener

Een aantal bonden van rijksambtenaren willen via de rechter afdwingen dat minister Blok (wonen en rijksdienst) het extra geld dat vrijkomt bij de aanpassing (=versobering) van hun pensioen direct wordt ingezet voor een stijging van het salaris. Afgelopen vrijdag 27 maart diende bij de voorzieningenrechter in Den Haag het kort geding dat zij tegen minister Blok hadden aangespannen.