27 februari, 2024

Alle berichten met tag:

Quickscan bestuurlijke processen Defensie

Bij defensie heerst nu veelal de waan van de dag.

Het rapport van ABD Topcunsult, genaamd Quickscan bestuurlijke processen Defensie, laat weinig heel van alle mooie praatjes die door de top van Defensie worden gebruikt om ernstig falen te verdoezelen. Het rapport laat weinig heel van de bestuurlijke samenwerking. Zo wordt een gedeelde visie op de toekomst van de krijgsmacht gemist. En heerst een grote mate van risicomijding.