8 december, 2023

PSU

Update Gevechtsuitrusting In Aantocht

Defensie gaat de persoonlijke gevechtsuitrusting van militairen vervangen. De belangrijkste reden is dat de huidige uitrustingsstukken niet voldoen en steeds meer tekortkomingen vertonen. Voor de toekomstige veiligheid van het personeel is een moderne en samenhangende uitrusting nodig. Staatssecretaris Visser stuurde 8 mei een brief over aan de Kamer.

Jan Soldaat in zijn hemd gezet

Hoe zat dat ook alweer met dat budget voor het militair tenue? Militairen zijn verplicht hun uniform en werkkleding te dragen als ze aan het werk zijn. Deze kleding dragen ze iedere dag, of ze nu een oefening in het veld hebben, aan trossen sjorren aan boord van een schip of aan een heli sleutelen.

Prijsverhoging KPU nodig?

Het stuk over de exorbitante prijsverhogingen heeft heel wat stof doen opwaaien en ook veel tongen losgemaakt. Uit officieuze e-mails blijkt dat deze prijsverhogingen nodig waren om bij het overgaan naar de i-bundel een realistischer beeld te scheppen van wat de uniformstukken daadwerkelijk kosten. Schijnbaar zijn de afgelopen jaren de artikelen al jaren onder de kostprijs verkocht. Reden is onbekend. 1 reden die ik me kan voorstellen is dat prijsschommelingen en te dure inkopen op deze manier werden verborgen voor de klant. Met het invoeren van de i-bundel kan deze ongewenste situatie een einde gemaakt worden omdat er anders altijd geld bij moet en je daar niet zo goed op kunt plannen.