13 april, 2024

Alle berichten met tag:

privacy

SER: Verbeter arbeidsomstandigheden en meer arbopreventie!

Er is veel ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie...

Biomonitoring: gezondheid en privacy op de werkvloer centraal (SER)

Met biomonitoring worden gevaarlijke stoffen uit de werkomgeving in het lichaam gemeten, bijvoorbeeld via bloed of urine. Sensoring wordt buiten het lichaam toegepast. Deze...

Efficiëntere bestrijding van criminaliteit door nieuw wetsvoorstel

Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden...

ODB En Privacy Wetgeving

De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) heeft de afgelopen maanden hard achter de schermen gewerkt om de vakorganisatie AVG-proof te maken. Niet alleen werd de regelgeving verder aangescherpt maar werd bestaande reglementen en regels nagelopen en onderworpen aan een strenge toets om te bekijken of deze met de invoering van de nieuwe privacy wetgeving nog steeds valide zijn.

Privacy bescherming onderzoek sociale media AIVD kan beter

De AIVD heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderzoek op internet. Het is een vast en effectief onderdeel geworden van het instrumentarium van de dienst. Dit heeft geleid tot een groot aantal inlichtingenoperaties op sociale media. Bij deze ontwikkeling is de toepassing van de regels van privacybescherming op sommige punten achtergebleven. Dit heeft tot gevolg dat bij een aantal van de onderzochte operaties onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Deze onrechtmatigheden betreffen met name de motivering van het gebruik van bepaalde bevoegdheden (inzet agenten en hacken) en de verslaglegging van operaties. Daarnaast is het heimelijk binnenhalen van een aantal grotere algemene webfora disproportioneel.

De controlemaatschappij

Wanneer het gesprek gaat over onze privacy is er een opmerkelijke tendens merkbaar: we zijn zeer kritisch en uiteindelijk niet bereid onze privacy deels of geheel op te geven om geheel vrijwillig in een soort kastensysteem ons verdere leven in te delen. Wij zien dit terug in onze privacywetgeving wij willen het één, meer privacy, maar oogsten een ander resultaat, meer repressie en controle. Jaar in jaar uit wordt de controle op iedere wereldburger verscherpt. Vandaag de dag is het technisch mogelijk een surveillancemaatschappij te activeren die iedereen 24 uur per dag en 7 dagen in de week controleert.