23 juli, 2024

Alle berichten met tag:

premiepercentage

Backservice Pensioenpremie Op Militairen Afgewenteld

Beste lezers, u weet alle ellende komt in drieën. Twee weken geleden het artikeltje over de pensioenkosten voor de dubbele opbouw bij uitzendingen, een week geleden over de extra pensioenkosten als gevolg van krimp en vacatures en hier de laatste in het drieluik over ‘backservice’. Deze gaat over de toenemende backservice als gevolg van tijdverloop. Ja ik weet het. Lekker vaag, maar ik ga proberen dit helder te maken.

Update Pensioenpremie En Achterbanraadpleging

Eerder dit jaar bent u in vijf artikelen op deze site geïnformeerd dat militairen onterecht te veel pensioenpremie betalen. Dit had te maken met het feit dat burgers in 2004 over gingen naar een middenloonstelsel (MLS) en militairen in het eindloonstelsel (ELS) bleven. Volgens afspraak werden de meerkosten in premie voor het in het eindloon blijven op het militaire personeel afgewenteld, welke anders voor het grootste deel door de werkgever zouden worden betaald.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (5)

Als niemand deze bevindingen weerlegt, dan zijn de opslagen als gevolg van de afspraak dat de militairen zelf opdraaien voor de hogere kosten, onterecht door militairen betaald. De opslag behoort dan net zo verdeeld te worden als de gewone pensioenpremie.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (4)

Wat was de invloed op de uitgaven voor de werkgever? Het was de werkgever erom te doen eventuele meerkosten van de handhaving van het ELS bij de militairen neer te leggen.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (3)

Is de koppelafspraak logisch en eerlijk? In 2004 heeft een accountant (PricewaterhouseCoopers) een rapport uitgebracht over het overgaan van het ELS naar het MLS. Dit rapport stelde mede dat dit voor de werkgever tot hogere premies zou leiden.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (2)

De pensioenpremieberekening: militairen zijn goedkoper! In het vorige artikel hebben we gezien dat het premiepercentage gebruikt wordt om de opslag voor militairen te berekenen. Maar volgens de koppelafspraak gaat het om de ‘verschuldigde premie’.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (1)

In dit artikel wordt de achtergrond uitgelegd van de twee pensioenstelsels (eindloon en middenloon) en de koppelafspraak. De koppelafspraak is onderdeel van pensioenafspraken tussen Defensie en de vakbonden. Vervolgens wordt ingegaan op de berekeningswijze van de opslag voor het militaire eindloonstelsel en de pensioenpremie. Als afsluiting komt de invloed van de opslag op het loon en de uitgaven van de werkgever aan bod. Tot slot de way-ahead.