20 juni, 2024

Alle berichten met tag:

politieverhoor

Raadsman Bij Politieverhoor

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend over procedures bij politieverhoren. De voorstellen zorgen ervoor dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Hij mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen.