13 juli, 2024

Alle berichten met tag:

Personeel

Vastgoed: Ouwe meuk, weg ermee!

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Dat probleem is niet nieuw. De helft van het...

Defensie In De Steigers

Net als de rest van onze maatschappij, heeft Defensie ook wat te zeggen over de welbekende ‘huishoudboekjes’ van de krijgsmachtdelen. Wat komt er ‘in’, maar vooral wat gaat er ‘uit’ en wat kost het? Personeel moet betaald worden, vliegtuigen moeten vliegen, schepen moeten varen en voertuigen moeten rijden.

Eindelijk Nieuw VGB Beleid

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat n.a.v. een evaluatie van het bestaande beleid m.b.t. de Verklaring van Geen bezwaar (VGB)...

Vacatures Houden Het Nederlandse Leger Overeind!

Defensie kan de huidige uitgemergelde en kapot gereorganiseerde organisatie niet betalen - minus 12.000 functies sinds 2011. In 2016 zou de organisatie voor 100% zijn gevuld - zo was de belofte. Het geld daarvoor ontbreekt echter. Sinds 2012 is de vulling bewust laag gehouden om gemiddeld 425 miljoen per jaar aan personeelskosten te besparen zodat dit geld elders binnen de defensieorganisatie kon worden besteed.

Scholing Voor Militairen

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil het stichting ASD, onderdeel stichting centrum voor arbeidsverhoudingen overheidspersoneel (CAOP), bredere bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor MBO personeel werkzaam bij Defensie.

Aan De Knoppen Voor Toelage

Met ingang van 1 juli 2015 is de Toelage Buitenland aangepast. In vergelijking met de huidige (oude) situatie zullen de verschillende parameters soms een hogere of soms een lagere toelage leveren op dan nu het geval is. Door het aanpassen van verschillende parameters komt een meer rechtvaardige Toelage Buitenland tot stand.

Hoe Bijzonder Is Bijzonder?

Onlangs stond de bijzondere positie van de militair op de agenda van het Algemeen Overleg Defensie in de Tweede Kamer. De minister van Defensie (namens het Kabinet) had daarover een brief geschreven.