31 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Pers

Defensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten

Defensiepersoneel heeft niet langer een eigen richtlijn rond externe contacten van Rijksambtenaren. In plaats daarvan sluit Defensie zich aan bij de Rijksbrede herziene versie...

ODB Tegen Bovensectoraal Loonbod

Deelraden ODB gaan niet akkoord met het loonbod (2,85% en 2,2%) welke 10 juli jl. gepresenteerd werd door Mark Rutte. Eind 1991 werd het laatste bovensectoraal CAO akkoord gesloten. Onder druk van Ien Dales (PvdA) moest elke overheidssector apart onderhandelen voor zijn CAO. U kunt elke dag nu bij Defensie aan den lijve ondervinden wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Een ongekende afbraak en verschraling van werk en leefomstandigheden bij Defensie.

Jan Soldaat in zijn hemd gezet

Hoe zat dat ook alweer met dat budget voor het militair tenue? Militairen zijn verplicht hun uniform en werkkleding te dragen als ze aan het werk zijn. Deze kleding dragen ze iedere dag, of ze nu een oefening in het veld hebben, aan trossen sjorren aan boord van een schip of aan een heli sleutelen.

Boekbespreking: Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940

Op 15 juni a.s. ontvangt minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op het Veteraneninstituut in het bijzijn van twintig meidagenveteranen het eerste exemplaar van het boek ‘Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940’waarin persoonlijke verhalen van meidagenveteranen zijn vastgelegd.

Deelraden Unaniem Akkoord

De deelraden van de ODB hebben na een week lang overleggen, bellen en vergaderen unaniem besloten akkoord te gaan met het deelakkoord dat de centrales AC, ACOP, CMHF en CCOOP tot nu toe hebben bereikt. Het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur gingen al eerder akkoord.

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er. Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.

De trap (na)

Het zal je maar gebeuren. Je bent van plan in de slaapbarakken even je sportspullen op te halen en je wilt gebruik maken van de trap om er te komen …. vervolgens word je helemaal de huid vol gescholden. Dat overkwam een lid van de ODB. Maar daar bleef het niet bij. Hij werd ook door de Kmar ondervraagd omdat een aanklacht wegens vernieling was ingediend.