10 december, 2023

Pensioenrekenrente

Heroverweeg Pensioen Rekenrente

Op 26 november zal de Tweede Kamer een Algemeen Overleg hebben over diverse pensioenonderwerpen. Onderdeel van de agenda is het onderzoek ‘gevolgen lage rente en de Pensioenrekenrente (UFR) voor de financiële positie van pensioenfondsen’.