29 februari, 2024

Alle berichten met tag:

PensioenOpstand

Is het pensioensysteem in Chili misschien de oplossing?

Het Chileense pensioen systeem is namelijk gebaseerd op individuele spaarrekeningen. Dat is op zich niks nieuws. Het aardige van het Chileense systeem is echter dat de werknemer niet voor lange tijd vast zit aan een bepaalde verzekeraar of pensioenfonds. De enige verplichting is om het pensioengeld onder te brengen bij een zelf gekozen pensioenbank.

Reclame Code Commissie: reclame Pensioenfederatie “Misleidend en oneerlijk”

Het platform PensioenOpstand, had drie klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een reclame campagne van de Pensioenfederatie “samen sta jij sterk”. Alle drie de klachten werden gehonoreerd. Eén van de klachten ging over de bizarre uitspraak dat pensioenfondsen meer geld dan ooit in kas zouden hebben.