10 december, 2023

pensioenopbouw

Het nieuwe pensioen

Ik wil nog even reageren op het vorige stuk van het ABP want vele partijen in Nederland zijn het oneens met de nieuwe pensioenvoorstellen....

Wat zijn de effecten van het coronavirus op uw pensioen?

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij ABP of over...

PAS-regeling Weer Mogelijk

Defensiepersoneel van 57 jaar en ouder kan per direct weer gebruik maken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren....

ABP: Premie 2019 Voor Militairen Bekend

De premie voor militairen over het jaar 2019 is opnieuw vastgesteld, omdat de nieuwe pensioenregeling met terugwerkende...

Krimp En Vacatures Geven Extra Pensioenpremie

Beste lezer, vorige week heb ik in het eerste deel het effect uitgelegd van de backservicekosten in relatie tot de hogere pensioenopbouw gedurende uitzendingen. Die extra kosten ontstaan omdat bij loonsverhogingen extra pensioen over die hogere pensioenopbouw moet worden ingekocht over de voorgaande jaren. Die extra kosten zitten gewoon in het jaarlijkse premietarief en komen in ieder geval voor 30%, maar door de koppelafspraak zeer waarschijnlijk voor 100% bij de militairen terecht. Ik heb in dit artikel nog zo dingetje: minder jongeren in dienst leidt tot hogere premietarieven bij de achterblijvers.