8 december, 2023

Payroller

Het nieuwe pensioen

Ik wil nog even reageren op het vorige stuk van het ABP want vele partijen in Nederland zijn het oneens met de nieuwe pensioenvoorstellen....