15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

patrouilleschip

Indienststelling patrouilleschip Groningen

Het vierde en tevens laatste patrouilleschip, Groningen, wordt op vrijdag 29 november in de haven van Den Helder in dienst gesteld. Dit gebeurt in bijzijn van Minister Melanie Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu, de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom en een deputatie van de provincie Groningen. Hiermee wordt het schip officieel toegevoegd aan de Nederlandse vloot en mag het het predicaat Zijner Majesteits (Zr.Ms.) dragen.