oorlogstrauma

Veteranenombudsman start onderzoek naar noodopvang veteranen

Veteranen kunnen door uitzending al dan niet blijvend letsel hebben opgelopen. Als gevolg daarvan kunnen zij soms niet in hun eigen woning blijven en...

Na 25 jaar aarzelend begin van herstel erkenning Dutchbat III

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo liet ze de Kamer 10 februari jl. weten. De adviezen gaan over...