25 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Ontslag

Angstcultuur bij Defensie?

Of toch liever gemotiveerd personeel? Het Ministerie van Defensie is een prima werkgever. Tenminste als alles zou werken zoals het moet. En dan heb ik...

Koninklijke Marechaussee onzorgvuldig in ontslagzaak

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is niet zorgvuldig geweest in een ontslagzaak van een onderofficier. Dat is de eindconclusie van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding...

Integriteit Geldt Ook Voor Defensie

Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid (minder angst).

31 Marechaussees In 2015 Ontslagen

In 2015 zijn 31 medewerkers van de Marechaussee ontslagen, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de integriteit. Dat zijn zeven...

JSF zorgt ook voor banen, toch?

Fokker Technologies en FNV Bondgenoten hebben dinsdag een convenant gesloten waarin beide partijen het belang van het F-35 project (JSF) voor de werkgelegenheid in ons land benadrukken. In de overeenkomst beklemtonen beide partijen de grote waarde van steun aan de luchtvaartsector. De F-35 is voor het ministerie van Defensie de beoogde opvolger van het verouderde F-16.

Provincie Limburg wil opheldering toekomst betaalkantoor Defensie!

De provincie Limburg wil opheldering van minister Hans Hillen (CDA) over plannen om het betaalkantoor Defensie deels te verplaatsen naar Utrecht. Minister Hillen zou in strijd met eerdere toezeggingen van zijn kant nu toch een deel over willen plaatsen (centraliseren overheidsdiensten).

Eerste bijeenkomst Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie

Op donderdag 7 juni heeft de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (afgekort BBO) met de Samenwerkende Kenniscentra een ‘Loopbaanoriëntatiedag’ georganiseerd. De bijeenkomst had als voornaamste doel om de aanwezigen vanuit P&O een actueel beeld te geven van de kansen op de arbeidsmarkt voor het uitstromend defensiepersoneel.