23 april, 2024

Alle berichten met tag:

Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht

Op 26 februari lanceerde de Onderzoeksraad Integriteit Overheid haar nieuwe website www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl. Hierop vinden (ex-) medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincie en zelfstandige bestuursorganen informatie over het veilig kunnen melden van vermoede integriteitsschendingen. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is als onafhankelijk onderzoek orgaan ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Onderzoeksraad onderzoekt vermoedens van integriteitsschendingen, brengt over de resultaten advies uit aan de betrokken overheidsinstanties en informeert ook de melders zelf daarover. De uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar.