18 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Ombudsman

Jaarverslag ombudsman 2022: Tijd voor de burger

Vaker, eerder en beter luisteren Jaarverslag 2022: Tijd voor de burger De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren vandaag hun jaarverslag over 2022 aan de Tweede...

Nieuwe Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De ombudsman…

Internationaal Congres Militaire Ombudsmannen

Op maandag 3 oktober wordt door de minister van Defensie en de veteranen ombudsman een internationale conferentie in Amsterdam geopend voor ombudsmannen van Krijgsmachten...

Ombudsman Pensioenen ondergebracht bij SER

Per 1 januari 2015 is het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen ondergebracht bij de SER. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten...

Ombudsman kraakt Defensiebenoeming

De politieke top van Defensie heeft een janboel gemaakt van de benoeming van civiel ambtenaar Hillie Beentjes tot plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Klokkenluiders worden beschermd!

De klokkenluider wordt in de toekomst beter beschermd. Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de initiatiefwet van Ronald van Raak (SP) Het...