18 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Nic van Holstein

Kom Over De Brug Met Lastenverlichting Middengroepen

Lastenverlichting middengroepen. De koopkracht laat een voorzichtige plus zien, maar zeker voor de middengroepen blijven de lasten onverminderd hoog. Zij ondervinden nog dagelijks de gevolgen van maatregelen die tijdens de crisis zijn ingezet.

Prinsjesdag 2016: Werkende Middengroepen Betalen De Rekening

Het kabinet heeft weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016...

VCP Eist Stabielere Rekenrente Pensioenen

De VCP is van mening dat het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB), om de Ultimate Forward Rate (UFR) aan te passen op een zeer ongelukkig moment is doorgevoerd. De VCP roept de staatssecretaris en de Tweede Kamer op om als politiek het heft in eigen handen te nemen en het DNB-besluit terug te draaien nog voordat de pensioenfondsen de premies voor 2016 gaan vaststellen.

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief

Vrijdag 8 maart jl kwamen in Culemborg, bonden en centrales bijeen die aangesloten zijn bij de MHP (Centrale voor Midden en Hoger Personeel). Zoals de (Gemeenschappelijke Officieren Verenigingen) GOV|MHB en( Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen) CMHF. De MHP wilde vooruitlopend op het overleg met de overige sociale partners de stemming peilen omtrent een nieuw te vormen sociaal akkoord