22 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Nationale Ombudsman

Veteraan onnodig lang in onzekerheid

Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosnië-veteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom (ptss). Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg.

Regeling ereschuld vrijgesteld van middelentoets

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma heeft de Nationale Ombudsman Alex Brennickmeijer in een brief laten weten de uitkering als gevolg van de regeling Ereschuld niet mee te laten tellen in de middelentoets van de Wet Werk & Bijstand (WWB).

Veteranenombudsman 1 juli 2013 van start

Heeft u een klacht over de werkwijze van een overheidsinstantie of over een niet-overheidsinstantie die een taak uitoefent ten aanzien van veteranen, dan kunt u een klacht indienen bij de veteranenombudsman.

Nationale Ombudsman wil plan aflossing ereschuld

De Nationale Ombudsman Alex Brennickmeijer heeft de minister van Defensie Hans Hillen (CDA) een ultimatum gesteld om met een plan te komen voor de verdeling van de zogenoemde ereschuld.