23 juni, 2024

Alle berichten met tag:

MVKK

Is er nog toekomst voor Maritiem Vliegkamp De Kooy?

Dinsdag 18 november vindt een informatieavond plaats over de plannen voor het militaire en het civiele gebruik van luchthaven De Kooy. De Minister van Defensie is, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voornemens voor de militaire luchthaven De Kooy een luchthavenbesluit op grond van de Wet luchtvaart vast te laten stellen. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door militaire vliegtuigen en burgervliegtuigen en de invloed (het effect) hiervan op de omgeving vast. Het ministerie van Defensie en Den Helder Airport geven een toelichting op de concept “Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport militaire luchthaven De Kooy”.