20 mei, 2024

Alle berichten met tag:

MHP

MHP wordt Vakcentrale voor Professionals

MHP, vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel, wordt Vakcentrale voor Professionals (VcP). Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Vakcentrale voor Professionals op 3 april 2014 zijn Gerrit van de Kamp en Reginald Visser benoemd als duovoorzitters. Oud-duovoorzitter Bob van der Wal is benoemd als vicevoorzitter. De aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’. De professional, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staat daarom centraal.

Kabinet breekt pensioenstelsel steeds verder af

Aanstaande maandag zal het kabinet het omstreden wetsvoorstel ‘Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ behandelen in de Tweede Kamer. De MHP roept de Kamer op hiermee niet akkoord te gaan en in ieder geval de nettolijfrente onder te brengen bij de tweede pijler, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

Financiële positie pensioenfondsen

Op 31 januari hebben de vijf grote pensioenfondsen hun dekkingsgraad per 31 december 2013 bekendgemaakt. Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent. Om hun financiële positie te verbeteren moesten de fondsen middels een kortlopend herstelplan aan deze dekkingsgraad voldoen om niet de pensioenaanspraken te moeten verlagen. Op basis van deze dekkingsgraad kunnen pensioenfondsen vervolgens berekenen of zij de aanspraken zullen moeten verlagen, gelijk kunnen houden, dan wel kunnen indexeren.

Financiële positie meeste pensioenfondsen in 2013 verbeterd

De financiële positie van de meeste van de 388 pensioenfondsen in ons land is in 2013 verbeterd waardoor het overgrote deel van de deelnemers niet met een verlaging op zijn nominale pensioenaanspraak per 1 april a.s. te maken krijgt. Naar verwachting zullen nog niet alle fondsen voldoende hersteld zijn het afgelopen jaar.

Jongeren roepen stop tegen pensioenplannen kabinet!

De jongeren van FNV Jong, CNV Jongeren en MHP Young Professionals houden hun duim omlaag en een stopteken omhoog tegen de pensioenplannen van dit kabinet om pensioensparen fors te beperken.

Je recht kunnen halen hoort bij een rechtsstaat

“Je recht halen is iets dat geldt voor iedereen en is dus niet exclusief voorbehouden aan multinationals met een dikke portemonnee”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. De MHP heeft op 27 november jl. samen met FNV en CNV een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten.

Loonoffers helpen Nederland niet uit de crisis

Een derde van de werknemers zou bereid zijn salaris in te leveren om zijn baan te behouden volgens het Nationaal Salaris Onderzoek. Mensen maken zich vooral zorgen om hun baan en pensioen. Loonoffers helpen Nederland echter niet uit de crisis en geven geen garanties op baanbehoud.