media

Na 25 jaar aarzelend begin van herstel erkenning Dutchbat III

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo liet ze de Kamer 10 februari jl. weten. De adviezen gaan over...

Defensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten

Defensiepersoneel heeft niet langer een eigen richtlijn rond externe contacten van Rijksambtenaren. In plaats daarvan sluit Defensie zich aan bij de Rijksbrede herziene versie...